Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop
 
 

Ondernemingsvormen

Voor welke vorm je kiest, is afhankelijk van wat voor soort onderneming je start. Is het bijvoorbeeld een risicovolle onderneming of niet. Je keuze kan onder meer gevolgen hebben voor jouw aansprakelijkheid als ondernemer, maar ook voor de fiscale kant van de zaak.

Eenmanszaak

Als ondernemer in een eenmanszaak kun je snel starten. Je schrijft je in in het handelsregister bij de Kamer van koophandel en vraagt een BTW-nummer aan.

Vennootschap onder firma

Je kunt ook samen met een ander een onderneming starten. Als je een samenwerkingsverband aangaat, is het belangrijk de onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen. Hiermee kun je onenigheid voorkomen en bovendien is het mogelijk een regeling op te nemen voor het geval je zakenpartner of jij komt te overlijden, zodat het bedrijf wel voortgezet kan worden.
Wij kunnen je van dienst zijn bij het maken van deze samenwerkingsafspraken.

Besloten vennootschap

Wanneer je de onderneming onderbrengt in een besloten vennootschap (BV) word je zelf aandeelhouder. Het voordeel is, dat je als directeur-aandeelhouder in principe niet verder aansprakelijk bent dan voor het bedrag dat je betaald hebt voor je aandelen.
Fiscaal gezien kan het hebben van een BV ook zijn voordelen hebben. Meestal wordt voor de vorm gekozen als de belangen in de onderneming of de risico’s groter worden.

Als je een BV wilt oprichten, zal een startkapitaal van achttienduizend euro in de BV aanwezig moeten te zijn. Dit kan in de vorm van banktegoeden voorraden of onroerend goed van een onderneming, maar ook alleen in geld. De bank geeft dan een zogenaamde bankverklaring af, waarin de bank verklaart dat de BV over tenminste achttienduizend euro beschikt.

De BV wordt opgericht bij notariële akte van oprichting. In de oprichtingsakte zijn tevens de statuten opgenomen. Dit zijn allerlei regels die gelden met betrekking tot de BV, zoals bijvoorbeeld de naam en het doel van de BV, hoeveel aandelen er zijn en hoeveel deze waard zijn, maar wie welke bevoegdheden heeft binnen de BV.