Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop
 
 

Stichting en vereniging

Voor de stichting gelden weinig regels. Je kunt dus veel zaken regelen in de statuten van een stichting. In de statuten wordt de naam en het doel van de stichting vastgelegd. Daarnaast dient er in ieder geval een bestuur te zijn en het moet ook duidelijk zijn door wie dit bestuur wordt benoemd en ontslagen. Vaak wordt ook in de statuten vermeld wie de stichting mag vertegenwoordigen. De statuten van de stichting worden vastgelegd in een notariële akte. De notaris kan ook adviseren voor bijzondere bepalingen.

terug naar overzichtspagina