Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop
 
 

Akte van levering

Voorafgaand aan de overdracht heeft de notaris onder meer gecontroleerd, of de verkoper echt wel de eigenaar is van de woning en dus de eigendom kan overdragen, of andere bijzondere bepalingen aanwezig zijn en of er nog een hypotheek van de verkoper op de woning rust. Als dit laatste het geval is, zal de notaris de bank aanschrijven om een aflosnota op te vragen en een volmacht om de hypotheekinschrijving bij het kadaster door te kunnen halen. Als koper zijnde wil je immers niet met de hypotheek van de verkoper geconfronteerd worden!

De koper kiest vaak de notaris, omdat de koper meestal degene is die de kosten voor de overdracht betaalt (“kosten koper”). Als er sprake is van een (nieuw)bouwproject is er meestal een projectnotaris aangewezen en kun je als koper niet de notaris kiezen voor de leveringsakte. Voor de hypotheekakte blijf je overigens wel vrij om een andere notaris te kiezen.

Bij de ondertekening bij de notaris worden ook de financiële zaken geregeld tussen verkoper en koper. De koper dient er voor te zorgen, dat de koopsom op de bankrekening van de notaris staat. De notaris zal dan na de ondertekening nog een keer controleren of er geen hypotheken of beslagen op de woning rusten. Daarna kunnen alle betalingen aan de betrokken partijen worden gedaan. En dan begint voor de koper het echte werk!

terug naar overzichtspagina