Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop
 
 

Koopcontract

In het koopcontract wordt ondermeer opgenomen wanneer de woning wordt overgedragen bij de notaris, de koopsom en een aantal garanties van de verkoper. De koper heeft ook een onderzoeksplicht. Koper en verkoper moeten dan ook altijd in het koopcontract bepalingen opnemen over eventuele verontreiniging, bouwkundige gebreken of andere zaken, die de verkoper aan de koper moet melden.

Nadat de verkoper en de koper het koopcontract hebben ondertekend en de koper een kopie heeft ontvangen, heb je als koper in beginsel nog drie volle dagen de gelegenheid om je te bedenken. Je kunt dan kosteloos en zonder opgaaf van redenen het koopcontract ontbinden. De drie dagen bedenktijd kan langer zijn door een weekend of feestdagen.

Daarnaast kan het zijn, dat in het koopcontract zelf ook nog situaties zijn opgenomen, waarin de koop ontbonden kan worden, bijvoorbeeld voor het geval de koper de financiering bij de bank niet rond krijgt.

Als de termijn van de ontbindende voorwaarde is afgelopen, kunnen partijen over het algemeen niet meer afzien van de koop en zullen ze elkaar weer ontmoeten aan tafel bij de notaris voor de overdracht. 

terug naar overzichtspagina