Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop
 
 

Splitsing

De splitsing van een flatgebouw wordt vastgelegd in een notariële akte van splitsing, waarbij meestal een modelreglement van toepassing wordt verklaard.

Voordat deze gedeelten ontstaan zijn, moeten er verschillende acties ondernomen worden zoals:

  • de splitsingstekening moet worden goedgekeurd door het kadaster en het kadaster moet een complexaanduiding geven;
  • het perceel dient eventueel uitgemeten te worden en een kadastraal nummer te ontvangen;
  • bepaalde belanghebbenden, zoals een hypotheekbank, dienen toestemming te geven voor de splitsing;
  • mogelijkerwijs moet een splitsingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente.

Vervolgens zal de splitsingsakte getekend kunnen worden, die wordt ingeschreven bij het kadaster.

Zodra de splitsing heeft plaatsgevonden wordt de vereniging van eigenaars opgericht. Iedere eigenaar van een appartement is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Je zal dan ook een bijdrage moeten betalen aan de vereniging van eigenaars voor het onderhoud van de flat en voor de verzekering van de flat. Dat noemt men het reservefonds van de vereniging van eigenaars. 

De vereniging van eigenaars houdt ook elk jaar minimaal een keer een vergadering. Hier wordt beslist over je appartement, dus het is altijd heel belangrijk daarbij aanwezig te zijn.

Bij de overdracht van een appartementsrecht zal de notaris ook altijd de vereniging van eigenaars van de overdracht op de hoogte stellen. De administrateur van de vereniging krijgt dan je gegevens door van de notaris, zodat de administrateur van de vereniging contact kan opnemen met je over de gang van zaken in het appartementengebouw. Bij de overdracht wordt ook altijd het aandeel van de verkoper in het reservefonds overgedragen en dat wordt vermeld in de akte van levering, zodat je kunt zien welk bedrag de vereniging van eigenaars voor onderhoud in kas heeft.

terug naar overzichtspagina