Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop
 
 

Erfenissen

Als je geen testament opstelt, regelt de wet hoe je erfenis wordt verdeeld.Zo bepaalt de wet bijvoorbeeld, dat als je gehuwd bent je echtgenoot erft. Heb je tevens kinderen dan doen zij ook mee, maar de kinderen erven pas als de laatste van de echtgenoten is overleden. Heb je geen echtgenoot of kinderen dan zijn jouw ouders, broers en zusters de erfgenamen. meer informatie

Schenkingen

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom mensen schenkingen doen, zoals: je wilt tijdens je leven al iemand bevoordelen of belasting besparen. meer informatie

Levenstestament

Stel dat er iets gebeurt waardoor je zelf niet meer bij machte bent om dingen te regelen of beslissingen te nemen, wie regelt dan jouw zaken tijdens je leven?

Een zogenaamd levenstestament is een document waarin je een aantal zaken kunt vastleggen voor het geval er iets gebeurt tijdens je leven waardoor je zelf –tijdelijk of langdurig- niet meer je belangen kunt behartigen, je wil kunt uiten of bepalen. Het is heel belangrijk dat je degene die je aanwijst in het levenstestament om je wensen en zaken te behartigen volledig vertrouwt. meer informatie