Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop
 
 

Redenen om een testament te maken

Ook als je de wettelijke regeling een prima uitgangspunt vindt, kunnen er redenen zijn om een testament te maken. Zo kan de wettelijke regeling op verschillende punten worden aangepast op je persoonlijke situatie. Je wilt bijvoorbeeld dat de stiefkinderen ook erfgenaam worden of voorkomen dat je ex –indirect- van je erft of dat de langstlevende echtgenoot zoveel mogelijk vrijheid heeft om verder te gaan met zijn leven.

Daarnaast is het mogelijk een regeling te treffen wie voor de kinderen gaat zorgen als je er niet meer bent (voogdij). Vaak vinden ouders het belangrijk, dat de erfenis voor de kinderen zelf is en dat ze deze niet hoeven te delen met een ex-partner in geval van echtscheiding. Ook dit kan bepaald worden in een testament.

Erft je partner wel of niet?

Als je niet gehuwd bent, erft je partner niet automatisch. Indien je wel wilt dat je partner van je erft, zul je derhalve een testament op moeten maken. Zijn je partner en jij niet getrouwd en hebben jullie kinderen dan is de combinatie van een samenlevingscontract met testament van belang om partner te beschermen tegen de aanspraken van de kinderen. De kinderen erven dan pas als beide ouders zijn overleden.

Een andere reden om een testament op te maken is een zo fiscaal zo gunstig mogelijke regeling te treffen voor je partner en kinderen, zodat er zo min mogelijk belasting betaald hoeft te worden door je partner en/of de kinderen.

Daarnaast kan het zo zijn, dat je het niet nodig vindt dat je broers of zusters erven, maar dat je de erfenis aan een goed doel wilt toekennen.

Overlijden ondernemer

Bij het overlijden van een ondernemer kan het bedrijf terecht komen bij erfgenamen die niet het bedrijf zullen voortzetten of die geen verstand van zaken hebben. Door het opstellen van een testament (eventueel in combinatie met andere maatregelen) kun je moeilijkheden voor het bedrijf en de bedrijfsvoering voorkomen.

Het opmaken van een testament is altijd een momentopname. Tijdens je leven kan er een hoop veranderen op zowel persoonlijk als financieel vlak, maar ook de wettelijke regelingen kunnen veranderen. Het mogelijk dat je testament dan anders uitpakt dan je wenselijk vindt. Het is derhalve raadzaam regelmatig je testament tegen het licht te laten houden. Je kunt hiertoe vrijblijvend een afspraak met ons maken.

terug naar overzichtspagina