Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop
 
 

Huwelijk

Een huwelijk ga je aan door het geven van het “ja-woord” ten overstaan van de ambtenaar van een burgerlijke stand nadat je in ondertrouw bent gegaan. Aan het huwelijk heeft de wetgever allerlei rechten, verplichtingen en gevolgen verbonden.

Als je niet van tevoren huwelijkse voorwaarden opstelt, ben je automatisch in gemeenschap van goederen gehuwd. Dit betekent dat vanaf het moment dat je “ja” alle bezittingen én schulden van de echtgenoten samen één vermogen vormen. Bij echtscheiding of overlijden heeft elk van de echtgenoten recht op de helft van de bezittingen en de helft van de schulden.

Met huwelijkse voorwaarden kun je een andere regeling treffen en bijvoorbeeld alle bezittingen en schulden gescheiden houden van de andere echtgenoot of een gedeeltelijke afgezonderd houden, zodat je deze niet hoeft te delen.

Vaak wordt voor huwelijke voorwaarden gekozen in verband met het beginnen of het hebben van een eigen bedrijf, maar ook indien één van beide echtgenoten meer vermogen heeft opgebouwd dan de ander of in de toekomst een grote erfenis of schenking verwacht.

Ook tijdens het huwelijk is het nog mogelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen. Of het opmaken van huwelijkse voorwaarden in jullie situatie van belang is, is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden en wensen. Het is derhalve raadzaam je vóór je huwelijk te laten adviseren.

Ingeval van overlijden erft de ene echtgenoot op grond van de wet automatisch van de andere echtgenoot. In een testament kunnen aanvullende regelingen worden opgenomen.

Indien uit een huwelijk tussen een man en een vrouw kinderen worden geboren zijn beide echtgenoten automatisch de ouder en hebben beide het gezag over de kinderen. De echtscheiding gaat via de rechter en in beginsel zijn de wettelijke regels van toepassing ten aanzien van partneralimentatie en verdeling van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten.

Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap wordt net als een huwelijk voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand nadat je in ondertrouw bent gegaan.

De meeste wettelijke regelingen die voor het huwelijk van toepassing zijn, gelden ook voor het geregistreerd partnerschap. Zo kun je voorafgaand aan de partnerschapregistratie kiezen voor de gemeenschap van goederen of partnerschapsvoorwaarden en erven partners op grond van de wet van elkaar. Uiteraard kunnen in een testament aanvullende regelingen worden opgenomen.

Ten aanzien van kinderen die worden geboren tijdens het partnerschap en de scheiding zijn er wel belangrijke verschillen. Zo zijn beide partners niet automatisch ook de ouders van het kind, maar dient nog een en ander geregeld te worden en kan een scheiding tussen partners die geen minderjarige kinderen hebben via de notaris of advocaat worden geregeld bij de gemeente zonder rechterlijke tussenkomst.

terug naar overzichtspagina