Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop
 
 

Samenwonen met samenlevingscontract

Als je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, ben je –juridisch gezien- niets van elkaar; in de wet is nauwelijks iets geregeld. Een samenlevingscontract kan dan veel voordelen bieden en partners kunnen hierin afspraken vastleggen voor goede en slechte tijden.

Wat kun je zoal regelen in het contract?

 • Partnerpensioen/nabestaandenpensioen
  De meeste pensioenmaatschappijen kennen een partnerpensioenregeling, maar vragen wel om een notarieel samenlevingscontract om een partner in aanmerking te laten komen voor het nabestaandenpensioen.
 • Regeling in geval van overlijden
  Op grond van de wet erven partner niet automatisch van elkaar; in het contract of in een testament kun je een en ander regelen.
 • Verdeling
  Er kunnen afspraken worden neergelegd voor onverhoopt uit elkaar gaan en de verdeling van de spullen.
 • Een alimentatieregeling of afspraken voor het geval één van beide partner stopt met werken of minder gaat werken in verband met kinderen.
  Sowieso is een combinatie van een samenlevingscontract met testament van belang als er kinderen zijn, zodat de langstlevende partner beschermd is tegen de kinderen. De kinderen “in de wachtkamer” worden gezet en erven dan pas als beide ouders zijn overleden.
 • Een regeling voor het geval partners gezamenlijk een huis aankopen, maar één van beiden stopt uit eigen middelen extra geld in het huis of één van de partners heeft het huis op naam staan en de ander dient mee te delen in een waardestijging van het huis.
  Daarnaast kunnen partners doordat een samenlevingscontract is opgesteld in aanmerking komen voor allerlei belastingvoordelen. Zo heeft een partner bij overlijden voor de erfbelasting een vrijstelling van ruim 600.000 euro.

terug naar overzichtspagina