Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop
 
 

Scheiding

De woning

Als ex-partners eerder samen een huis gekocht hebben, is één van de vragen “Wat gaan we doen met het huis?” Meestal wordt de woning op naam van één van beiden gezet of wordt het huis verkocht.

Indien de woning de eigendom van de één van de ex-partners moet worden, stelt de notaris een akte van verdeling op en schrijft deze in bij het kadaster.

In het geval dat de hypotheekschuld lager is dan de waarde van de woning zal het verschil hiertussen (overwaarde) zal de vertrekkende ex-partner zijn aandeel ontvangen.

Hypotheek

Ingeval de woning wordt toebedeeld aan één van de ex-partners zal de ex-partner die wordt uitgekocht niet meer voor de hypotheekschuld aangesproken willen worden.

Wat er met de hypotheekschuld gebeurt, is meestal afhankelijk van de (financiële) mogelijkheden van degene die in het huis blijft wonen: òf de huidige hypotheekschuld blijft in stand en de bank maakt akten op waarin de bank verklaart alleen nog degene die het huis op naam krijgt aan te zullen spreken als er niet betaald wordt òf de hypotheekschuld wordt afgelost en er wordt een nieuwe hypotheek afgesloten.

Als het de bedoeling is de huidige hypotheek in stand te laten vragen wij bij de bank de zogenaamde akten van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor je op.

Advies en echtscheidingsconvenant

Behalve afspraken over wie wat van de bezittingen en schulden krijgt, kunnen ook andere zaken van belang zijn.

  • Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenen?
  • Wat gebeurt er met de levensverzekering of de spaarpolis?
  • Moeten er testamenten aangepast geworden?
  • Is er een samenlevingscontract dat ontbonden moet worden?

Als er kinderen zijn, zal een zogenaamd ouderschapsplan moeten worden opgesteld. Hierin worden afspraken omtrent kinderalimentatie, de zorg(verdeling) voor de kinderen, informatieverschaffing. Ook ex-samenwoners met een samenlevingscontract die (minderjarige) kinderen hebben, dienen een ouderschapsplan op te stellen.Wij hebben ruime ervaring in het adviseren op het gebied van echtscheiding en zijn u graag behulpzaam bij het opmaken van een (echtscheidings)convenant of ouderschapsplan.

terug naar overzichtspagina