Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop
 
 

Veilingen

In de krant of op internet worden regelmatig veilingen aangekondigd, waarin je een bod kunt uitbrengen op een woning. Het kopen op een veiling gaat echter anders in z’n werk dan een “normale” verkoop. Laat je daarom vooraf door de notaris voorlichten!

Er zijn verschillende soorten veilingen:

Vrijwillige veiling

De verkoper laat de woning veilen, omdat hij verwacht op deze manier een hogere opbrengst binnen te halen of eerder een koper te vinden.

Executoriale veiling

De meest voorkomende veiling is een gedwongen verkoop door de hypotheekbank. De veiling wordt minimaal dertig dagen voorafgaand aan de veiling in een advertentie aangekondigd. In de veilingvoorwaarden worden de bijzonderheden van de woning vermeld evenals de voorwaarden waaronder de verkoop plaatsvindt.

Bij een normale verkoop leg je de koopsom en de voorwaarden van de koop vast na onderhandeling met de verkoper in een koopovereenkomst, waarna een akte van levering wordt getekend bij de notaris.

Bij een executoriale veiling wordt de koper niet betrokken bij het maken van de voorwaarden en de afspraken omtrent de verkoop. Vaak kun je de woning ook niet van tevoren bezichtigen en koop je de woning ongezien. Er kunnen dus risico’s zitten aan het kopen van een huis op een veiling. Probeer van tevoren zoveel mogelijk informatie in te winnen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, zodat je het risico enigszins kunt inschatten.

Tijdens de veiling kun je een bod uitbrengen op de woning waar jij je oog op hebt laten vallen. Je kunt je laten bijstaan door een makelaar, maar dit is niet verplicht. Zeker indien je weinig ervaring hebt met bieden op een veiling is het aan te raden een makelaar namens jou te laten bieden op de veiling.

Nadat het hoogste bod is vastgesteld, geeft de verkoper (bank) aan, of akkoord wordt gegaan met dit bod en derhalve of de bank voor deze prijs de woning gunt aan de koper. Als er niet wordt gegund, gaat de koop niet door. Als er wel wordt gegund komt op dat moment de koop tot stand. Een financieringsvoorbehoud maken, is niet mogelijk. Overtuig je er dus van, dat je vóór dat je een bod gaat uitbrengen inderdaad het geld hebt om de koopprijs en alle kosten te betalen.